Priser & Betalning

PRISER

VÅR/HÖST-PRISER (12 veckor)

1 kurs/vecka: 1350kr per person
2 kurser/vecka: 2450kr per person
3-5 kurser/vecka: 3400kr per person
5+kurser: Varje kurs du lägger till över 5 kostar 400 kr/st. per person

Lösklass 150kr/st (Betalas på plats i receptionen med kontokort endast. Ingen föranmälan krävs. Notera att du inte kan gå på fulla klasser.)

Obs! Priserna gäller per person och köpet är bindande. Se nedan för avtal och mer info

SOMMARPRISER (4 veckor)

1 kurs/vecka: 450kr per person
2 kurser/vecka: 850kr per person
3-5 kurser/vecka: 1200kr per person
5+kurser: Varje kurs du lägger till över 5 kostar 200 kr/st. per person

Under sommaren kan endast köp av kurs ske genom direktbetalning. Inga avgifter tillkommer.

LÄS BRA ATT VETA INFORMATION NEDAN

 

BETALNING

BETALNINGSÄTT

Vi har tre olika betalningssätt:

 1. Direktbetalning med kontokort (+0kr)
 2. Faktura (+50kr)
 3. På plats vid kursstart med kontokort endast (+100kr)
  ( Se avvikelser för betalnings sätt 2 och 3 nedan)

Om du som kund har familjekonto läggs betalningsavgiften under första eleven på ert konto.

Viktigt:) Som elev blir du automatiskt medlem i vår förening Dance Culture Dansförening samt i studieförbundet Bilda när du har betalat din kursavgift.

AVVIKELSER

 • Endast direktbetalning gäller vid sommarkurser.
 • Faktura- och “betala på plats”möjlighet erbjuds fr.o.m 14 Jan för vårtermin och 1 Aug för hösttermin. Detta pga semesterstängning då vi inte kan hantera fakturabetalning.

FAKTUROR PÅ MAIL

För er som valt att betala via faktura var vänlig notera att inga fakturor skickas per post utan direkt till den mail du angav vid anmälan.

PÅMINNELSEAVGIFT

Debitering vid försenad betalning sker med 60kr och skickas på faktura till angiven mailadress efter ditt förfallodatum. Betalas inte betalningspåminnelsen skickas ärendet till inkasso där 160kr tilläggs på kravet.

 

BRA ATT VETA INFORMATION

SOMMAR INFO

 1. Terminstart 21 maj. (Dvs under den vecka där 21 maj infaller)
 2. Inga provklasser inför sommarkursen.
 3. Kursen pågår i 4 veckor.
 4. Notera att köp av kurs är bindande (det är alltså ingen intresseanmälan). Obs! Du köper en plats på en kurs på 4 veckor och inte ett klippkort på 4 veckor.
 5. Du köper dina kurser genom att besöka fliken “sommarkurser”
 6. Du skapar i samband med dina köp ett personlig “log in” fliken Mina Sidor. Där du kan få kvitto, se och byta dina kurser (1 gång per kurs och termin) om så önskas.

VÅR INFO

 1. Terminstart 28 Jan.
 2. Gratis provklasser i Jan (se separat schema)
 3. Vi har klasser från 7 år till 70 år och alla nivåer!
 4. Tolv veckor med uppehåll för eventuella veckor. Eventuellt missade klasser tas igen på lovet.
 5. Avslutningsshow på Stora Teatern (valfri medverkan)
 6. Faktura betalning erbjuds vid specifika datum
  Innan dess är det endast kortbetalning. Betala på plats med kontokort endast möjligheten öppnar under specifikt datum och framåt men gäller endast till kursstart dag. Vid faktura och betala på plats alternativen läggs en extra avgift på. Ingen avgift vid kortbetalning.
 7. Notera att priserna gäller per person och köp av kurs är bindande (det är alltså ingen intresseanmälan). Obs! Du köper en plats på en kurs på 12 veckor och inte ett klippkort på 12 veckor.
 8. Du köper dina kurser genom att besöka fliken “Kurser”
 9. Du skapar i samband med dina köp ett personlig “log in” fliken Mina Sidor. Där du kan få kvitto, se och byta dina kurser (1 gång per kurs) om så önskas.

Termins & Kursinfo

KURSSTART & TERMINSLÄNGD

Sommarkurser
Info kommer snart

Vår/Höstkurser
Kursstart för vårminen 2019 är den 28 jan

Terminen består av 12 veckor med uppehåll på respektive sportlov vecka. 7, påsklov vecka 16 och novemberlov vecka. Höstterminen har lov vecka 44 för alla kurser förutom söndagskurserna om inte annat anges av respektive lärare. Skolan är stängd under sportlov, påsklov och novemberlov. Eventuellt missade klasser tas igen på lovet.

GRATIS PROVKLASSER

Innan varje termin börjar har vi gratis prova-på tillfällen (januari/augusti). Då är du väkommen att testa på hur många klasser du vill innan du bestämmer dig för vad du vill börja dansa.

KURS

Varje kurs pågår i 12 veckor. En ordinarie klass är en timma och en barnklass är 45 min lång.

SLUTFÖRESTÄLLNING PÅ STORA TEATERN

Varje termin avslutas med en stor föreställning på Stora Teatern. Att vara med på showen är inte obligatorisk utan man kan gå vanligare klasser utan att vara med elevshowen. Lärare kan också i vissa fall bestämma om att inte just din grupp uppträder då vissa lärare ibland vill fokusera på utveckling under terminens gång.

GDPR

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Behandling av personuppgifter enligt GDPR: I samband med ett kursköp på Twisted Feet Dance Academy samlar vi in uppgifter som namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer samt vilka kurser du deltar i hos oss. 
Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på Twisted feet Dance Academy värnar om den personliga integriteten och prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen, som lagras i vårt datasystem.

Den informationen vi har på dig är densamma du ser när du är inloggad på ”mina sidor”. Uppgifterna använder vi i vårt administrativa arbete samt för att kunna skicka faktura och annan information som kan uppstå gällande din valda kurs/kurser under kursterminens gång eller annat marknadsföringsmaterial gällande verksamheten som drivs av Twisted Feet. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära att personliga uppgifter som inte är relevanta för vår kundadministration tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan också begära att dina uppgifter inte ska användas för e-postmarknadsföring eller annan form av marknadsföring. Du kan avsäga dig e-postmarknadsföring via nedanstående medlemsmail. Policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter.

Som kursdeltagare på skolan blir man även automatiskt medlem i dansföreningen Dance Culture Dansförening  (Twisted Feet´s organisationens ideella verksamhet) samt Studie Förbundet Bilda. Två instanser som också får tillgång till exakta likadana uppgifter som ovan och som jobbar identisk i användning av information. Dessa 2 organisationer gör också att vi förutom kursverksamheten kan ha kvar våra plattformar för ungas delaktighet som exempelvis tävlingar/jams och träningsmöjligheter för dig och andra dansare. Se kontakt uppgifter och ansvariga:

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

Twistart AB  med orgnr: 556885-1728 är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Twisted Feet Dance Academy. Kontakta oss på academy@twistedfeet.com om du har frågor kring personuppgifter.

Dance Culture Df med org nr 802439-6411 är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Dance Culture Df. Kontakta oss på danceculture@twistedfeet.com om du har frågor kring personuppgifter.

Bilda är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Bilda. Kontakta oss på dataskydd@bilda.nu om du har frågor kring personuppgifter.
Se mer info : https://bilda.nu/dataskydd

Avtal

För att genomföra ditt köp måste du kryssa i avtalsrutan och därmed godkänner du avtalet.
Var noga med att läsa igenom innan du går vidare med ditt köp.

 –

§1 KÖP AV KURS PÅ PLATS

Du köper din kurs/kurser genom att gå in på schemat och lägger till i varukorgen. Du väljer därefter vilket betalningssätt du vill genomföra köpet på. Betalning på plats görs med kontokort endast.

För elever under 18 år krävs målsmans godkännande samt att målsman fyller i sina uppgifter för att kunna genomföra köpet.
För att genomföra ditt köp måste du kryssa i avtalsrutan och därmed godkänner du avtalet. Var noga med att läsa igenom då köpet är bindande.

NYHET! FAMILJEKONTO! Notera att familjekontot endast är till för att underlätta processen vid köp av kurser där man är flera i familjen. Mängdrabatten är fortfarande personlig och kan ej delas på flera personer.

 

§2 ÅNGERRÄTT AV KÖP ONLINE

Vid ett köp online på Twistede Feet Dance Academyförhåller sig till lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59)

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar efter köpet gjordes. Dvs. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks. Om du vill utöva ångerrätten ska du tydligt meddela Twisted feet angånde ditt beslut att frånträda avtalet via e-post till Academy@twistedfeet.com.
Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar), kommer Twisted Feet Dance Academy återbetala av dig erlagd ersättning för danskurs(er) utan onödigt dröjsmål, dock senast 14 dagar från den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen kommer att ske med samma betalningsmedel som du själv använt, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Om du bett att få påbörja danskursen redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit, till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

Avanmälan måste göras via e-post. Med en administrationsavgift på 300 kr.

Det är din skyldighet att se till att brevet samt inbetalningen är oss tillhanda i tid.
När vi fått in din avanmälan skickar vi alltid en bekräftelse via e-mail.
Vänligen kontakta oss snarast om du ej fått en bekräftelse på din avanmälan.
Du är inte avanmäld förrän den din avanmälan är bekräftad från oss.

§3 BYTE MELLAN KURSER

Byta kurs gör du under “Mina sidor” Observera att du bara kan byta en gång per kurs.

§4 ÄNDRINGAR

TFDA förbehåller sig rätten att ändra tid och lärare om så blir nödvändigt.

§5 MISSADE LEKTIONER

Obs!( Nedan gäller endast vid läkarintyg)
Om du har missat lektioner och har läkarintyg som du skickat in senast 2 veckor efter skada kan du ta igen dessa på ordinarie terminskurser under pågående termin. Du måste då hämta ett “Ta igen” kort i receptionen som lämnas till läraren när klassen börjar.
Notera att missade lektioner kan endast ta igen samma termin.
Vip-lektioner som redan är rabatterat i pris har färre ta igen möjligheter en enstaka kurser. Kontakta oss så får du reda på hur många lektioner du har möjligt att ta igen ifall du har läkarintyg.

NYTT FÖR DENNA TERMIN GÄLLANDE ÖVRIGA MISSADE TILLFÄLLEN:
Om du missar lektioner pga av sjukdom (som ej innebär att du har ett läkarintyg) eller annat personligt skäl, kan du endast ta igen EN gång per kurs du har köpt. Du måste då skriva in till oss omgående att du är borta för att du ska kunna ta igen samt att du måste skriva till oss när du vill ta igen ditt tillfälle. Därefter måste du hämta ditt “Ta igen-kort” i receptionen vid önskat danstillfälle.

§6 ÅTERANMÄLAN

Tidigare elever blir inte automatiskt anmälda till nästa termin utan en nytt köp krävs för varje termin. Vet du inte vilken nivå du ska välja så hör av dig till oss så vägleder vi dig.