GRATIS PROVKLASSER PÅ TFDA INFÖR
HÖSTTERMINEN 
2023

Lördag 19/8
Söndag 20/8
Onsdag 23/8

Nu är dags att snart boka in sig på våra GRATIS provklasser! =)
Alla måste boka in sig i schemat för att delta, man kan alltså INTE droppa in. Vänligen ta ej med kompisar som bara vill titta,
endast bokade deltagare inne i salarna.
Provklasserna vänder sig främst till NYA ELEVER  =)
Är man elev som redan går på dansskolan men vill testa på en ny dansstil är man varmt välkommen att också boka en plats.
Samma bokningsprocess gäller.

OBS! Notera att våra kurserna HT23 kan hinna bli fulla innan provklasser initierats.

LÄNKEN till boknings sidan:
https://www.supersaas.com/schedule/Twisted_Feet_DA/Provklasser_HT23

(Till denna separata bokningssida för Provklasser är inte samma inlogg som på vår egen TFDA hemsida.)