GRATIS PROVKLASSER PÅ TFDA INFÖR
HÖSTTERMINEN 
2023

HÅLLS I AUGUSTI

I början av augusti är dags att boka in sig på våra GRATIS provklasser! =)
Alla måste boka in sig i schemat för att delta, man kan alltså INTE droppa in. Vänligen ta ej med kompisar som bara vill titta,
endast bokade deltagare inne i salarna.
För att delta på provklasserna behöver du vara NY ELEV på skolan =)
Elever som redan går på dansskolan men vill testa på en ny dansstil kan delta i mån av plats. Samma bokningsprocess gäller.
OBS! Notera att våra kurserna HT23 kan hinna bli fulla innan provklasser initierats.


TID
STIL
NIVÅ
LÄRARE