GRATIS PROVKLASSER I JANUARI INFÖR
VÅRTERMINEN
2024


Lördag 20/1
Söndag 21/1
Onsdag 24/1

Nu är dags att snart boka in sig på våra GRATIS provklasser! =)
Alla måste boka in sig i schemat för att delta, man kan alltså INTE droppa in. Vänligen ta ej med kompisar som bara vill titta, endast bokade deltagare inne i salarna.
Provklasserna vänder sig främst till NYA ELEVER  =)
Är man elev som redan går på dansskolan men vill testa på en ny dansstil är man varmt välkommen att också boka en plats.
Samma bokningsprocess gäller.

Notera att våra kurserna VT24 kan hinna bli fulla innan provklasser initierats.

LÄNKEN till boknings sidan:
https://www.supersaas.com/schedule/Twisted_Feet_DA/Provklasser_VT24

OBS! På denna separata bokningssida ”SuperSaas” för Provklasser är inte samma inlogg som på vår egen TFDA hemsida.